top of page

Kişisel Verilerin Korunması – Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Metni
 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilginize sunulmaktadır.
 

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kayba veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
 

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?
 

Kişisel verilerinizi, elektronik yollarla ticari ve pazarlama amaçlı bilgi göndermek, etkinliklerimizi, sunumlarımızı,  ürün ve hizmet bilgilerimizi, tekliflerimizi göndermek, anketlerimizi sizlere iletebilmek amacı ile alıyoruz.
 

Web sitesi ziyaretlerinizde kişisel verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:
 

 • Elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu; • IP adresleriniz • e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdığınız kişisel ve şirket bilgileriniz, • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, web sitemizdeki başvuru formlarımız aracılığıyla
   

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
 

Kişisel verileriniz; sadece hizmetlerimizden faydalanmak istediğiniz takdirde bizimle iletişime geçmeniz durumunda ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 

Haklarınız Nelerdir?
 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
 

KVKK gereği, Şirketimize başvurarak kişisel ve firma verilerinizin;
 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
   

Kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; info@rockstarsafety.com adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

bottom of page